REO
SERVISER

  • Zavarovanje sredstev
  • Ocena
  • Natančnost
  • Napovedljivost
  • Stroški in časovna razporeditev
  • Premestitev / nadgradnja
  • Vrednost
  • Trženje in prodajni postopki