DOBRODOŠLI

Liberate Portfolio Solutions je vertikalno integrirano društvo za upravljanje imovinom koje nudi kompletnu uslugu, a specijalizirano je za održavanje portfolija osiguranih problematičnih kredita (NPL) i nekretnina u vlasništvu zajmodavaca (REO) u jugoistočnoj Europi.

Tagor Group

Active Real Estate Portfolio Asset Management