Nekretnine opterećene hipotekom

Liberate Portfolio Solutions može izvršiti procjenu vrijednosti opterećene imovine, završenih i nezavršenih projekata te uvesti i provoditi strategije za povećanje vrijednosti ovih projekata. Ovo može podrazumjevati premještanje kompleksa ukoliko je to potrebno, razvoj projekta i rukovođenje izgradnjom radi završetka projekta i prodaju jedinica i imovine, itd. Procjena trenutne i buduće održivosti nezavršenih projekata često se provodi za svaki pojedinačni slučaj uz potpunu ekonomsku analizu na osnovu razumnih pretpostavki poput, ali ne samo, projektiranog toka novca. Sve procjene presudno ovise o očekivanoj ekonomskoj isplativosti razvoja projekta. Sve analize isplativosti i projekcija za svaki projekt moraju jasno pokazati da će dodatno financiranje povećati ili očuvati vrijednost i svesti na minimum potencijalni gubitak vrijednosti.

hr

Active Real Estate Portfolio Asset Management