Upravljanje nekretnina u vlasništvu zajmodavaca

Liberate Portfolio Solutions može procijeniti vrijednost investicije kako bi ona ispunila uvjete raznih vrijednosti transakcija, vrsta i klasa imovine naših klijenata.

Liberate Portfolio Solutions je otvoren za razmatranje širokog spektra imovine poput opterećenih ili nenaplativih kredita i oduzete imovine. Ovo se odnosi na završene ili nezavršene projekte, hipoteke, korporativne kredite koji su osigurani nekretninama, trgovačke centre i logističke parkove.

Liberate Portfolio Solutions zastupa vlasnika na terenu i nadgleda sve aspekte imovine, uključujući, ali ne samo, slijedeće:

  • Strategije za poboljšanje imovine (premještanje/preuređenje);
  • Strategije za upravljanje imovinom (operacije);
  • Strategije prodaje imovine (pakiranje i izlaz).

Active Real Estate Portfolio Asset Management