Upravljanje portfolijom nenaplativih kredita

Liberate Portfolio Solutions nudi servisiranje portfolija, uključujući sve strateške odluke za optimalno vraćanje kredita, strategije pregovora sa zajmoprimcem, podmirenje i dogovore, restrukturiranje kredita, nadzor i vođenje sudskih postupaka i svih podizvođača.

Liberate Portfolio Solutions zadužen je za nadzor i rukovođenje svih aspekata i upravljanje portfolija nenaplativih problematičnih kredita i nekretnina u vlasništvu zajmodavca (REO). U aktivnosti kojima se bavimo spadaju: nadzor portfolija uključujući rukovođenje i upravljanje, kontrola novca, podaci i izvještavanje o kritičnim portfolijima i financijsko izvještavanje.

Sve usluge upravljanja portfolijom pruža tim društva Liberate Portfolio Solutions putem postupaka za poboljšanje rezultata portfolija kroz proaktivne ključne pokretače vrijednosti, upravljanje i nadgledanje sveukupnih troškova dobavljača, poboljšanje toka novca  i smanjenje troškova.

Cilj je ostvarivanje dugoročnog uspjeha i pristojne zarade klijentima putem preuzimanja, izgradnje, upravljanja, dodavanja vrijednosti i prodaje investicijskih nekretnina. Društvo koristi praktičan pristup preuzimanju i upravljanju imovinom i može pružiti kompletan niz rješenja u okviru četiri ključne faze investicijskog procesa: početak posla, preuzimanje, upravljanje imovinom i prodaja.

Active Real Estate Portfolio Asset Management