Uvjeti

Odricanje od odgovornosti za elektronsku poštu:

Elektronska pošta društva Liberate Portfolio Solutions uključujući njen sadržaj i priloge, ukoliko postoje, je povjerljiva. Ako niste naznačeni primatelj, molimo Vas da obavjestite pošiljatelja i odmah izbrišete poruku. Ne smijete dijeliti, distribuiratii ili prosljeđivati e-mail poruke društva Liberate Portfolio Solutions ili otkrivati njihov sadržaj drugim osobama. Autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na njihov sadržaj isključivo su vlasništvo društva Liberate Portfolio Solutions. Ne može se garantirati da će prijenos elektronske pošte biti siguran i bez greške. Liberate Portfolio Solutions zato ne prihvćata odgovornost za greške i propuste u sadržaju poruke koji su posljedica prijenosa elektronske pošte. Ukoliko je potrebna provjera, zatražite pisanu verziju. Iako Liberate Portfolio Solutions vrši rutinsko skeniranje na prisustvo virusa, primatelji bi trebali provjeriti da li poruka i njeni prilozi sadrže viruse. Napominjemo da radi sigurnosti poštovanja propisa i radi zaštite naših klijenata i poslovanja, možemo kontrolirati i čitati elektronsku poštu poslanu sa našeg servera.

Odricanje od odgovornosti:

Zakon o lažnom predstavljanju iz 1067. i Zakon o lažnom opisu nekretnina iz 1991. (u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva):

Liberate Portfolio Solutions o sebi i prodavateljima nekretnina iz svog portfolija čiji je predstavnik, daje slijedeće obavijesti:

1) Detalji su dani kao opći pregled isključivo kao smjernice potencijalnim kupcima i ne predstavljaju niti su dio ponude ili ugovora;

2) Svi opisi, dimenzije, fotografije, podaci o stanju i neophodne dozvole za korištenje i stanovanje kao i drugi detalji dani su bez odgovornosti, a potencijalni kupci se ne bi trebali oslanjati na njih kao izjave ili predstavljanje činjenica, već se pregledom ili na drugi način moraju uvjeriti u njihovu točnost;

3) Svi pregovori odnose se na predmet ugovora i ne sadrže PDV i druge porezne osnovice, osim ako je to izričito drugačije navedeno;

4) Smatra se da su podaci točni u trenutku njihovog prikupljanja s tim što kasnije mogu biti izmjenjeni. KARTE: Planovi se objavljuju okvirno i samo radi identifikacije, tako da, iako se smatraju točnima, njihova točnost nije zagarantirana i ne predstavlja dio ugovora.

5) Ova internet stranica i druga prava intelektualnog vlasništva  u pogledu svojeg sadržaja u isključivom su vlasništvu društva Liberate Portfolio Solutions.

Konkretni podaci

Smatra se da su svi podaci objavljeni na ovoj internet stranici točni u vrijeme objavljivanja i da su dobronamjerno prikupljeni. Liberate Portfolio Solutions ne može biti odgovoran za eventualne greške pri objavljivanja službenih ugovora.

Active Real Estate Portfolio Asset Management