Misiune

Misiunea noastră şi obiectivul principal constau în a creea şi maximiza valoarea creditelor neperformante până la vânzarea activelor REO. Totul începe cu o recuperare intensivă a datoriei la un cost minim şi prin dezvoltarea şi aplicarea unui plan operaţional prin care maximizăm valoarea REO şi/sau a activelor imobiliare cu probleme pentru clienţii noştri.

Liberate Portfolio Solutions oferă o platformă unică în Europa de sud-est pentru acest serviciu special, căutând să asigure servicii integrale în regiune pentru credite neperformante multi-active şi piaţa de imobiliare neperformante. Aceasta include iniţierea tranzacţiei, due dilligence şi evaluarea activelor, analiza de risc şi calcularea preţului portfoliului, administrarea activelor de-a lungul ciclului de viaţă pentru fiecare activ subsumat, precum şi admininstrarea portofoliului inclusiv raportarea la nivel de investitor.

Liberate Portfolio Solutions subsumează companii specializate, care oferă industriei de creditare servicii integrate şi comprehensive pentru credite neperformante şi garanţiile aferente.

Pentru prelucrarea solicitărilor, precum şi administrarea activelor REO/neperformante, Liberate Portfolio Solutions oferă servicii la cele mai înalte standarde, de nivel internaţional, know-how şi o reţea unică.

Experienţa noastră cuprinde de la soluţii inventive şi servicii comprehensive pentru structuri de credite neperformante până la REO şi dezvoltarea de proiecte pentru proprietăţi comerciale.
Liberate Portfolio Solutions dispune de o profundă cunoaştere a pieţelor imobiliare din România şi Balcani, capacităţi operaţionale excelente, un istoric in administrarea proiectelor şi acces la finanţare prin parteneriatele şi relaţiile cu mai mulţi investitori.

Active Real Estate Portfolio Asset Management