Proprietăţi neperformante

Liberate Portfolio Solutions este în măsură să evalueze activele neperformante, fie proiecte finalizate sau nefinalizate, şi să identifice şi implementeze strategii de creştere a valorii acestora. Aceasta poate implica repoziţionarea proiectului, dacă este nevoie, dezvoltarea proiectului şi management al construcţiei pentru completarea sa, precum şi marketingul activului. Evaluarea viabilităţii actuale şi viitoare a proiectelor nefinalizate este realizată punctual, pe fiecare caz în parte, cu o contextualizare economică integrală, în baza unor scenarii rezonabile care includ, fără a se limita la, proiecţia fluxului de numerar. Toate evaluările sunt dependente în mod critic de viabilitatea comercială estimată a proiectului. Toate analizele şi proiecţiile de cost/beneficiu trebuie să demonstreze în mod clar că finanţarea suplimentară va spori sau păstra valoarea şi va reduce la minim orice potenţial de pierdere a valorii.

ro

Active Real Estate Portfolio Asset Management