REO Management

Liberate Portfolio Solutions poate spori investiţia pentru a îndeplini cerinţele diferitelor valori de tranzacţionare, tipuri şi clase de active, pentru clienţi.

Liberate Portfolio Solutions este deschis lucrului cu o gamă largă de clase de active cum ar fi NPL şi proprietăţi expropiate. Aceasta poate include proiecte finalizate sau nefinalizate, ipoteci, împrumuturi corporate garantate cu imobiliare, centre comerciale, parcuri de retail şi logistice.

Liberate Portfolio Solutions va acţiona ca delegat al proprietarului la faţa locului şi va superviza toate aspectele activului, inclusiv, dar fără a se limita la:

  • Strategii de optimizare a activului (repoziţionare / redezvoltare);
  • Strategii de management al activului;
  • Strategii de exit din activ.

Active Real Estate Portfolio Asset Management