Condiţiile

Renunţarea la responsabilitatea privind poşta electronică

Poşta electronică a societăţii Liberate Portfolio Solutions, inclusiv conţinutul ei şi anexele, dacă există, este confidenţială. Dacă nu sunteţi destinatarul intitulat, vă rugăm să anunţaţi pe expeditor şi imediat să ştergeţi mesajul. Nu este permisă partajarea, distribuirea sau trimiterea mesajelor de e-mail a societăţii Liberate Portfolio Solutions sau să faceţi public conţinutul lor către alte persoane. Drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală referitoare la conţinutul lor, sunt proprietatea exclusivă a societăţii Liberate Portfolio Solutions. Nu se poate garanta că transmiterea poştei electronice va fi fără erori şi apsolut sigură. Liberate Portfolio Solutions, din acest motiv, nu acceptă responsabilitatea privind erorile şi omisiunile din conţinutul mesajelor care reprezintă o consecinţă a transferului poştei electronice. Dacă este necesară verificarea solicitaţi versiunea tipărită. Deşi, Liberate Portfolio Solutions efectuează scanarea de rutină pentru detectarea viruşilor, destinatarii ar trebui să verifice dacă mesajul şi anexele conţin viruşi. Menţionăm faptul că pentru asigurarea aplicării reglementărilor şi cu scopul de a proteja clienţii noştri şi a afacerilor, putem controla şi citi poşta electronică trimisă de pe serverul nostru.

Renunţare de responsabilitate:

Codul privind prezentarea sub o identitate falsă din 1067 şi Codul privind descrierea falsă a bunurilor imobile (în conformitate cu codurile Regatului Unit):

Liberate Portfolio Solutions despre sine şi despre vânzătorii bunurilor imobile din portofoliul său al cărui este reprezentant, oferă următoarele informaţii:

1) Detaliile sunt prezentate ca o privire de ansamblu, numai ca o orientare pentru clientii potenţiali şi nu reprezintă, respectiv nu constitue o parte din ofertă sau contract;

2) Tote descrierile dimensiunile, fotografiile, datele privind starea şi autorizaţiile necesare pentru utilizarea şi pentru locuire, precum şi alte deltalii sunt prezentate fără responsabilitate iar cumpărătorii potenţiali nu trebuie să se bazeze pe ele ca declaraţii sau prezentarea fapturilor, ci prin control sau printr-un alt mod se conving în corectitudinea lor;

3) Toate negocierile se referă la obiectul contractului şi nu cuprind TVA şi alte impozite, doar dacă nu este menţionat în alt mod.

4) Se consideră că datele sunt corecte în momentul colectării lor, cu menţionarea faptului că mai târziu pot fi modificate MAPE: planurile se publică pentru orientare şi doar identificare astfel că, chiar dacă se consideră că sunt corecte, corectitudinea lor nu este garantată şi nu reprezintă parte de contract;

5) Acest website şi alte drepturi privind proprietatea intelectuală cu privire la conţinutul său, sunt în proprietate exclusivă a societăţii Liberate Portfolio Solutions.

Date concrete

Se consideră că toate datele publicate pe acest website sunt adevărate în momentul publicării şi că sunt colectate cu intenţie bună. Liberate Portfolio Solutions nu poate fi responsabil pentru eventualele erori înainte de publicarea contractelor oficiale.

Active Real Estate Portfolio Asset Management