DOBRODOŠLI

Liberate Portfolio Solutions je vertikalno integrisano društvo za upravljanje imovinom koje nudi kompletnu uslugu, a specijalizovano je za održavanje portfolija osiguranih poblematičnih kredita (NPL) i nekretnina u vlasništvu zajmodavca (REO) u Jugoistočnoj Evropi.

Tagor Group

Active Real Estate Portfolio Asset Management