Prednosti

Stručnost i mogućnosti

  • Liberate Portfolio Solutions ima ogromno iskustvo u određivanju i kreiranju strategija za imovinu u vidu nekretnina u zemljama Jugoistočne Evrope.
  • Liberate Portfolio Solutions može da dejstvuje kroz prisustvo na terenu u svim glavnim gradovima regiona putem svoje mreže predstavništava i uspostavljenih odnosa sa lokalnim vlastima i pružaocima usluga. Stručnost naših pojedinaca i mogućnosti kompanije u oblasti izgradnje, upravljanja imovinom, prodaje i finansiranja u potpunosti dopunjuju jedni druge i omogućavaju nam da ponudimo kompletna rešenja od početka do kraja postupka vlasnicima nekretnina, kako onima koje donose, tako i onima koje ne donose prinos.

Možemo pružiti sve usluge koje su neophodne za otpočinjanje, upravljanje i koordiniranje preuzimanjem, izgradnjom, prodajom i stvaranjem vrednosti nekretnina, nekretnina u vlasništvu zajmodavca i osiguranih problematičnih kredita u Jugoistočnoj Evropi.

Odlično razumevanje tržišta nekretnina u Jugoistočnoj Evropi

  • Naši rukovodioci i upravnici lokalne izgradnje učestvuju u preuzimanju, planiranju odobrenja, izgradnji i predaji raznih projekata u oblasti nekretnina širom JI Evrope. Revidiramo, određujemo vrednost i procenjujemo investicioni potencijal sektora nekretnina u regionu, uključujući nekretnine opterećene hipotekom i kredite, nekretnine koje donose prihod i korporativne probleme.

Institucionalno izveštavanje

Kroz rad sa fondovima, institucionalnim investitorima i javnim preduzećima, Liberate Portfolio Solutions kao društvo za upravljanje imovinom ima običaj da podnosi detaljne izveštaje svojim partnerima o svojim aktivnostima, uključujući ali ne samo u oblasti razvoja, prodaje i finansiranja.

Active Real Estate Portfolio Asset Management