Iskustvo

Liberate Portfolio Solutions ima karakterističan stil i kulturu koja ga izdvaja od drugih firmi u oblasti upravljanja imovinom koji se zasniva na timskom radu, integritetu, preduzetničkoj kreativnosti i neprikosnovenoj stručnosti. U optimizaciji svoje svojstvene operativne i kulturološke raznovrsnosti radi ostvarenja najboljeg komercijalnog uticaja, društvo se prilagođava novim trendovima, mogućnostima i situaciji u JI Evropi i šire. Kao posledicu toga, društvo podstiče svoje zaposlene da značajno poboljšaju situaciju klijenata i zainteresovanih strana.

U ovom trenutku, na svim tržištima na kojima se nalazimo, naš portfolio obuhvata preko 2.200.000 kvadrata zemljišta, preko 59.000 kvadrata izgrađenog veleprodajnog prostora, 36.000 kvadrata supermarketa i preko 400 kuća i stanova u planiranju i izgradnji.

Od 2007. godine, Tagor je učestvovao u preuzimanju, izgradnji i renoviranju nekretnina i projektima ukupne površine preko 1,1 miliona kvadrata i više od 50 značajnih transakcija u Rumuniji. Pored toga, tim Tagora raspolaže ogromnim iskustvom u određivanju i kreiranju strategija za nekretnine i portfolija u zemlji. Stručnost naših pojedinaca i mogućnosti kompanije u oblasti razvoja, upravljanja imovinom, prodaje i finansiranja u potpunosti dopunjuju jedni druge i omogućavaju Tagoru da ponudi kompletna rešenja od početka do kraja postupka vlasnicima nekretnina, kako onima koje donose, tako i onima koje .  Za više informacije, posetite odeljak  Tagor projekti.

Za više informacija pogledajte primere projekata društva Poseidon Property.

Active Real Estate Portfolio Asset Management