Upravljanje

Liberate Portfolio Solutions predstavlja međunarodne investitore i ima ulogu lokalnog partnera širom JI Evrope. Društvo radi sa partnerima zajedničkih ulaganja koji koinvestiraju kako bi iskoristili njihovo iskustvo u obezbeđivanju izuzetne zarade, na osnovu spoja detaljnog poznavanja domaćih prilika i međunarodne stručnosti. Među našim partnerima su:

logo tagor final de tot_de_to

Tagor je društvo za upravljanje nekretninama sa mogućnostima investitora, upravnika imovinom i preduzimača, koje se bavi projektima u oblasti nekretnina koji donose ili ne donose prihod, prvenstveno u Rumuniji. Nastoji da maksimalno poveća vrednost  nekretnina opterećenih hipotekom. Tagor odlično razume tržište nekretnina, dokazao se izuzetnim projektnim iskustvom i pristupom finansijama kroz ostvarena investiciona partnerstva. Njegove transakcije i iskustvo u oblasti nekretnina stvaraju vrednost za sve zainteresovane strane. Za više informacija, posetite njihov websajt Tagor website.

poseidon-group-logo

Aktivnosti porodične kancelarije Poseidon Grupe obuhvataju komercijalne i stambene nekretnine. Grupa radi kao međunarodni preduzimač na više nivoa, investitor i menadžer. Naše društvo obuhvata više stambenih kompleksa u Londonu, više veleprodajnih parkova na Balkanu i najveći projekat renoviranja odmarališta u Hrvatskoj. Njegove izgrađene investicije koje donose prihode obuhvataju sektor nekretnina i evropsku geografiju. Poseidon Property ima predstavništva u Ujedinjenom Kraljevstvu, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Objedinjuje međunarodne stručnjake iz oblasti nekretnina i odlično poznavanje lokalnih uslova. Za više informacija, posetite njihov vebsajt Poseidon Property website.

Active Real Estate Portfolio Asset Management