Nekretnine opterećene hipotekom

Liberate Portfolio Solutions može izvršiti procenu vrednosti opterećene imovine, završenih i nezavršenih projekata i da odredi i sprovede strategije za povećanje vrednosti ovih projekata. Ovo može podrazumevati premeštanje kompleksa ukoliko je to potrebno, razvoj projekta i rukovođenje izgradnjom radi završetka projekta i prodaju jedinica i imovine, itd. Procena trenutne i buduće održivosti nezavršenih projekata često se sprovodi za svaki pojedinačni slučaj uz potpuni ekonomski uvid na osnovu razumnih pretpostavki poput, ali ne samo, projektovanih tokova novca. Sve procene suštinski zavise od očekivane komercijalne održivosti projekta. Sve analize isplativosti i projekcija za svako gradilište moraju jasno pokazati da će dodatno finansiranje povećati ili očuvati vrednost i svesti na minimum potencijalni gubitak vrednosti.

rs

Active Real Estate Portfolio Asset Management