Kompletna usluga

Liberate Portfolio Solutions pruža sveobuhvatni paket usluga kao serviser nekretnina u vlasništvu zajmodavca i obezbeđenih problematičnih kredita, upravnik imovinom i izgradnjom i ključni domaći partner.

 • Utvrđivanje portfolija, prethodne radnje (DD) i utvrđivanje cene
 • Vrednovanje založene imovine
 • Upravljanje naplatom
 • Stečajni postupak
 • Postupci restrukturiranja
 • Plan reorganizacije
 • Izvršni postupak

NPL
SERVISER

 • Obezbeđivanje sredstava
 • Procena
 • Tačnost
 • Predvidljivost
 • Troškovi i vremenski raspored
 • Premeštanje / nadogradnja
 • Vrednost
 • Marketing i prodajni postupci

REO
SERVISER

 • Zaključivanje poslova
 • Budžet i kontrola
 • Finansijska analiza
 • Finansijske usluge
 • Pravne usluge
 • Računovodstvo
 • Institucionalno izveštavanje

LOKALNI
PARTNER

 • Strateško planiranje
 • Vrednovanje
 • Akvizicije
 • Povećanje vrednosti
 • Nadzor
 • Administracija
 • Izveštavanje

UPRAVLJANJE IMOVINOM
    

Active Real Estate Portfolio Asset Management