Upravljanje nekretnina u vlasništvu zajmodavca

Liberate Portfolio Solutions može proceniti vrednost investicije kako bi ona ispunila uslove raznih vrednosti transakcija, vrsta i klasa imovine naših klijenata.

Liberate Portfolio Solutions je otvoren za razmatranje širokog spektra imovine poput opterećenih ili nenaplativih kredita i oduzete imovine. Ovo se odnosi na završene ili nezavršene projekte, hipoteke, korporativne kredite koji su osigurani nekretninama, tržne centre i veleprodjne i logističke parkove.

Liberate Portfolio Solutions zastupa vlasnika na terenu i nadgleda sve aspekte imovine, uključujući, ali ne samo, sledeće:

  • Strategije za poboljšanje imovine (premeštanje/preuređenje);
  • Strategije za upravljanje imovinom(operacije);
  • Strategije prodaje imovine (pakovanje i izlaz).

Active Real Estate Portfolio Asset Management