Upravljanje portfolijom obezbeđenih problematičnih kredita

Liberate Portfolio Solutions nudi servisiranje portfolija, uključujući sve relevantne strateške odluke za optimalno vraćanje kredita, strategije pregovora sa zajmoprimcem, poravnanja i dogovore, restrukturiranje kredita, nadzor i vođenje sudskih postupaka i svih podservisera.

Liberate Portfolio Solutions zadužen je za nadzor i rukovođenje svih aspekata i upravljanje portfolija obezbeđenih problematičnih kredita i nekretnina u vlasništvu zajmodavca (REO). U aktivnosti kojima se bavimo spadaju: nadzor portfolija uključujući rukovođenje i upravljanje, kontrola gotovine, podaci i izveštavanje o kritičnim portfolijima i finansijsko izveštavanje.

Sve usluge upravljanja portfolijom pruža tim društva Liberate Portfolio Solutions putem postupaka za poboljšanje rezultata portfolija kroz proaktivne ključne pokretače vrednosti, upravljanje i nadgledanje sveukupnih praksi različitih provajdera u vidu trećih lica, stimulisanje tokova novca i smanjenje troškova.

Cilj je ostvarivanje dugoročnog uspeha i pristojne zarade klijentima putem preuzimanja, izgradnje, upravljanja, dodavanja vrednosti i prodaje investicionih nekretnina. Društvo koristi praktični pristup preuzimanju i upravljanju imovinom i može pružiti kompletan niz rešenja u okviru četiri ključne faze investicionog procesa: otpočinjanje posla, preuzimanje, upravljanje imovinom i prodaja.

Active Real Estate Portfolio Asset Management