Uslovi

Odricanje od odgovornosti za elektronsku poštu:

Elektronska pošta društva Liberate Portfolio Solutions uključujući njen sadržaj i priloge, ukoliko postoje, je poverljiva. Ako niste naslovljeni primalac, molimo Vas da obavestite pošiljaoca i odmah izbrišete poruku. Ne smete deliti, distribuirati ili prosleđivati e-mail poruke društva Liberate Portfolio Solutions ili otkrivati njihov sadržaj drugim licima. Autorska prava i druga prava intelektualne svojine koja se odnose na njihov sadržaj isključivo su vlasništvo društva Liberate Portfolio Solutions. Ne može se garantovati da će prenos elektronske pošte biti bezbedan i bez greške. Liberate Portfolio Solutions zato ne prihvata odgovornost za greške i propuste u sadržaju poruke koji su posledica prenosa elektronske pošte. Ukoliko je potrebna provera, zatražite štampanu verziju. Iako Liberate Portfolio Solutions vrši rutinsko skeniranje na prisustvo virusa, primaoci bi trebalo da provere da li poruka i njeni prilozi sadrže viruse. Napominjemo da radi obezbeđivanja poštovanja propisa i radi zaštite naših klijenata i poslovanja, možemo kontrolisati i čitati elektronsku poštu poslatu sa našeg servera.

Odricanje od odgovornosti:

Zakon o lažnom predstavljanju iz 1067. i Zakon o lažnom opisu nekretnina iz 1991. (u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva):

Liberate Portfolio Solutions o sebi i prodavcima nekretnina iz svog portfolija čiji je predstavnik, daje sledeće obaveštenje:

1) Detalji su dati kao opšti pregled isključivo kao smernice potencijalnim kupcima i ne predstavljaju niti su deo ponude ili ugovora;

2) Svi opisi, dimenzije, fotografije, podaci o stanju i neophodne dozvole za korišćenje i stanovanje kao i drugi detalji dati su bez odgovornosti, a potencijalni kupci ne bi trebalo da se oslanjaju na njih kao izjave ili predstavljanje činjenica, već se pregledom ili na drugi način moraju uveriti u njihovu tačnost;

3) Svi pregovori odnose se na predmet ugovora i ne sadrže PDV i druge poreske osnovice, osim ako je to izričito drugačije navedeno;

4) Smatra se da su podaci tačni u trenutku njihovog prikupljanja s tim što kasnije mogu biti izmenjeni MAPE: Planovi se objavljuju orijentaciono i samo radi identifikacije, tako da, iako se smatraju tačnim, njihova tačnost nije zagarantovana i ne predstavlja deo ugovora.

5) Ovaj vebsajt i druga prava intelektualne svojine u pogledu svoje sadržine u isključivom su vlasništvu društva Liberate Portfolio Solutions.

Konkretni podaci

Smatra se da su svi podaci objavljeni na ovom vebsajtu tačni u vreme objavljivanja i da su dobronamerno prikupljeni. Liberate Portfolio Solutions ne može biti odgovoran za eventualne greške pre objavljivanja zvaničnih ugovora.

Active Real Estate Portfolio Asset Management