DOBRODOŠLI

Liberate Portfolio Solutions je vertikalno integrirana družba za upravljanje s premoženjem, ki ponuja kompletno storitev, specializirana pa je za vzdrževanje portfeljev zavarovanih poblematičnih kreditov (NPL) in nepremičnin v lasti posojilodajalca (REO) v Jugovzhodni Evropi.

Tagor Group

Active Real Estate Portfolio Asset Management