Prednosti

Strokovnost in možnosti

  • Liberate Portfolio Solutions ima ogromne izkušnje v presoji in oblikovanju strategij za premoženje v obliki nepremičnin v državah Jugovzhodne Evrope.
  • Liberate Portfolio Solutions lahko deluje z navzočnostjo  na terenu v vseh glavnih mestih regije prek  predstavniškega omrežja in vzpostavljenih odnosov z lokalnimi oblastmi in izvajalci storitev. Strokovnost naših posameznikov in možnosti firme na področju izgradnje, upravljanja s premoženjem, prodaje in financiranja se popolnoma medseboj dopolnjujejo in nam omogočajo, da ponudimo lastnikom nepremičnin kompletno rešitev od začetka do konca postopka, tako tistim, katerim prinašajo dobiček, kot tudi tistim, katerim ga ne prinašajo.

Izvajamo lahko vse storitve, ki so potrebne za začetek, upravljanje in koordinacijo, s prevzemanjem, gradnjo, prodajo in ustvarjanjem vrednosti nepremičnin, nepremičnin v lasti posojilodajalca in zavarovanih problematičnih kreditov v Jugovzhodni Evropi.

Odlično razumevanje trga nepremičnin v Jugovzhodni Evropi

  • Naši direktorji in upravitelji lokalne izgradnje sodelujejo pri prevzemu, načrtovanju odobritev, gradnji in vročitvi različnih projektov s področja nepremičnin v vsej JV Evropi. Revidiramo, določamo vrednost in ocenjujemo naložbeni potencial sektorja nepremičnin v regiji, vštevši nepremičnine, obremenjene s hipoteko, in kredite, nepremičnine, ki prinašajo dobiček, in korporativne probleme.

Institucionalno poročanje

Prek dela s skladi, institucionalnimi naložbeniki in javnimi podjetji, ima Liberate Portfolio Solutions kot družba za upravljanje s premoženjem običaj, da svojim partnerjem podrobno poroča o svojih dejavnostih, vštevši, vendar ne samo, na področju razvoja, prodaje in financiranja.

Active Real Estate Portfolio Asset Management