Izkušnje

Liberate Portfolio Solutions ima značilen slog in kulturo, ki ga loči od drugih firm na področju upravljanja s premoženjem, ki temelji na timskem delu, integriteti, podjetniški ustvarjalnosti in nedotakljivi strokovnosti. V optimizaciji svoje značilne operativne in kulturološke raznovrstnosti , da bi uresničila  najboljši komercialni vpliv, se družba prilagaja novim trendom, možnostim in razmeram v JV Evropi in širše. Zato družba spodbuja svoje zaposlene, da kar najbolje izboljšajo položaj strank in zainteresiranih strani.

V tem trenutku obsega naš portfelj na vseh trgih, na katerim smo navzoči, več kot 2.200.000 kvadratov zemljišča, več kot 59.000 kvadratov zgrajenega veleprodajnega prostora, 36.000 kvadratov supermarketov in več kot 400 hiš in stanovanj v načrtovanju in gradnji.

Od leta 2007 je Tagor sodeloval pri prevzemu, gradnji in renoviranju nepremičnin in projektov skupne površine več kot  1,1 milijona kvadratov in več kot 50 pomembnih transakcij v Romuniji. Poleg tega, razpolaga Tagora z ogromnimi izkušnjami v presoji in oblikovanju strategij za nepremičnine in portfelje v državi. Strokovnost naših posameznikov in možnosti firme na področju razvoja, upravljanja s premoženjem, prodaje in financiranja se medseboj popolnoma dopolnjujejo in omogočajo Tagoru, da ponudi lastnikom nepremičnin kompletne rešitve od začetka do konca postopka, tako tistim, katerim prinašajo dobiček, kot tudi tistim, ki ga ne prinašajo. Za več informacij obiščite poglavje Tagor projekti.

Za več informacij poglejte primere projektov družbe Poseidon Property.

Active Real Estate Portfolio Asset Management