Misija

Naša misija in osnovni namen je oblikovati in maksimalno povečati vrednost spornih terjatev do prodaje nepremičnin v lasti posojilodajalca. Postopek se začne z intenzivno izterjavo dolgov ob minimalnih  stroških ter z oblikovanjem in izvajanjem operativnega načrta za maksimalno povečanje vrednosti REO in/ali ene nepremičnine, obremenjene s hipoteko, za potrebe naših strank.

Liberate Portfolio Solutions ponuja enotno izhodišče v Jugovzhodni Evropi za specialne storitve, pri čemer se trudi, da izvaja storitve od začetka do konca postopka za problematične kredite, sestavljene iz več sredstev, in na trgu nepremičnin, obremenjenih s hipoteko. S tem se misli na začetek posla, vestno obravnavanje, analizo in oceno vrednosti premoženja, analizo tveganja in določitev cene portfelja, upravljanje s premoženjem med življenjskim ciklom zadevnega premoženja in upravljanje s portfeljem, ki vključuje poročanje na ravni naložbenika.

Liberate Portfolio Solutions združuje specializirane družbe, ki izvajajo kreditni industriji celovite in integrirane storitve za problematične kredite in spremljajoča kritja.

Za razrešitev terjatev ter upravljanje z REO nepremičninami/nepremičninami, obremenjenimi s  hipoteko, ponuja Liberate Portfolio Solutions visokokakovostne storitve na mednarodni ravni, strokovno znanje in enotno omrežje.

Naša strokovnost sega od inovacijskih rešitev in celovitih storitev za problematične korporativne kredite do REO nepremičnin in razvoja projektov za komercialne nepremičnine.

Liberate Portfolio Solutions odlično pozna trg nepremičnin na Zahodnem Balkanu in v Romuniji, ima odlične operativne zmožnosti, izkušnje v vodenju projektov in dostop do financ prek vzpostavljenih partnerstev in razmerij z različnimi naložbeniki.

Active Real Estate Portfolio Asset Management