STORITVE

Liberate Portfolio Solutions je zadolžen za nadzor in vodenje vseh vidikov ter upravljanje s portfelji zavarovanih problematičnih kreditov in z nepremičninami v lasti posojilodajalca. Med dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo, spadajo: nadzor portfelja, vštevši vodenje in upravljanje, kontrola gotovine, podatki in poročanje o kritičnih portfeljih ter finančno poročanje.

Active Real Estate Portfolio Asset Management