Nekretnine opterećene hipotekom

Liberate Portfolio Solutions lahko oceni vrednost obremenjenega premoženja, končanih in nedokončanih projektov ter določi in izvede strategije za povečanje vrednosti teh projektov. To lahko pomeni  premestitev kompleksa, če je potrebno, razvoj projekta in vodenje gradnje, da bi se projekt končal, ter prodajo enot in premoženja, itd. Ocena trenutne in bodoče vzdržnosti nedokončanih projektov se pogosto opravi za vsak posamični primer s popolnim ekonomskim vpogledom na podlagi razumnih domnev, kot npr. projektiranih denarnih tokov, vendar ne samo tega. Vse ocene so v bistvu odvisne od pričakovane komercialne vzdržnosti projekta. Vse analize donosnosti in projekcija za vsako gradbišče morajo jasno pokazati, da se bo z dodatnim financiranjem povečala ali ohranila vrednost in na minimum zmanjšala potencialna izguba vrednosti.

sl

Active Real Estate Portfolio Asset Management