Kompletna storitev

Liberate Portfolio Solutions izvaja celovit paket storitev kot serviser nepremičnin v lasti posojilodajalca in zavarovanih problematičnih kreditov, upravitelj premoženja in gradnje ter ključni domači partner.

 • Določitev portfelja, predhodna dejanja (DD) in določitev cene
 • Vrednotenje zastavljenega premoženja
 • Upravljanje s plačilom
 • Stečajni postopek
 • Postopki prestrukturiranja
 • Načrt reorganizacije
 • Izvršilni postopek

NPL
SERVISER

 • Zavarovanje sredstev
 • Ocena
 • Natančnost
 • Napovedljivost
 • Stroški in časovna razporeditev
 • Premestitev / nadgradnja
 • Vrednost
 • Trženje in prodajni postopki

REO
SERVISER

 • Sklepanje poslov
 • Proračun in kontrola
 • Finančna analiza
 • Finančne storitve
 • Pravne storitve
 • Računovodstvo
 • Institucionalno poročanje

LOKALNI
PARTNER

 • Strateško načrtovanje
 • Vrednotenje
 • Akvizicije
 • Povečanje vrednosti
 • Nadzor
 • Uprava
 • Poročanje

UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM
    

Active Real Estate Portfolio Asset Management