Upravljanje z nepremičninami v lasti posojilodajalca

Liberate Portfolio Solutions lahko oceni  vrednost naložbe, da bi le-ta izpolnila pogoje različnih vrednosti transakcij, vrst in razredov premoženja strank.

Liberate Portfolio Solutions je odprt za obravnavanje širokega spektra premoženja kot npr. obremenjenih ali neizterljivih kreditov in odvzetega premoženja. To se nanaša na končane ali nedokončane projekte, hipoteke, korporativne kredite, ki so zavarovani z nepremičninami, tržne centre ter veleprodajne in logistične parke.

Liberate Portfolio Solutions zastopa lastnika na terenu in nadzoruje vse vidike premoženja, vštevši , vendar ne le, naslednje:

  • Strategije za zboljšanje premoženja (premestitev/preureditev);
  • Strategije za upravljanje s premoženjem (operacije);
  • Strategije prodaje premoženja (pakiranje in izhod).

Active Real Estate Portfolio Asset Management