Upravljanje s portfeljem zavarovanih problematičnih kreditov

Liberate Portfolio Solutions ponuja servisiranje portfelja, vštevši vse relevantne strateške odločitve za optimalno odplačilo kreditov, strategije pogajanj s posojilojemalcem, poravnave in dogovore, prestrukturiranje kreditov, nadzor in vodenje sodnih postopkov in vseh podserviserjev.

Liberate Portfolio Solutions je zadolžen za nadzor in vodenje vseh vidikov ter upravljanje s portfeljem zavarovanih problematičnih kreditov in nepremičnin v lasti posojilodajalca (REO). Med dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo, spadajo: nadzor portfelja, vštevši vodenje in upravljanje, kontrola gotovine, podatki ter poročanje o kritičnih portfeljih in finančno poročanje.

Vse storitve upravljanja s portfeljem izvaja tim družbe Liberate Portfolio Solutions s postopki za zboljšanje rezultatov portfelja prek proaktivnih ključnih iniciatorjev vrednosti, upravljanja in nadzora celotnih praks različnih ponudnikov kot tretjih oseb, stimuliranja denarnih tokov in zmanjšanja stroškov.

Namen je uresničitev dolgoročnega uspeha in dostojnega zaslužka za  stranke s prevzemanjem, gradnjo, upravljanjem, dodajanjem vrednosti in prodajo naložbenih nepremičnin. Družba uporablja praktični dostop do prevzema in upravljanja s premoženjem in lahko izvede celo vrsto rešitev v okviru štirih ključnih faz naložbenega procesa: začetek posla, prevzem, upravljanje s premoženjem in prodaja.

Active Real Estate Portfolio Asset Management