Pogoji

Odklanjanje odgovornosti za elektronsko pošto:

Elektronska pošta družbe Liberate Portfolio Solutions, vštevši njeno vsebino in priloge, če obstajajo, je zaupna. Če niste naslovljeni prejemnik, Vas prosimo, da obvestite pošiljatelja in takoj izbrišete sporočilo. Ne smete deliti, distribuirati ali pošiljati naprej sporočila e-pošte družbe Liberate Portfolio Solutions ali odkrivati njihovo vsebino drugim osebam. Avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, ki se nanašajo na njihovo vsebino, so izključno v lasti družbe Liberate Portfolio Solutions. Ne more se zagotoviti, da bo prenos elektronske pošte varen in brez napake. Liberate Portfolio Solutions zato ne sprejme odgovornosti za napake in opustitve v vsebini sporočila, ki so posledica prenosa elektronske pošte. Če je potrebna preveritev, zaprosite za tiskano različico. Čeprav Liberate Portfolio Solutions opravlja rutinsko skeniranje glede navzočnosti virusov, prejemniki bi morali preveriti, ali sporočilo in njegove priloge vsebujejo viruse. Pripominjamo, da za zagotovitev spoštovanja predpisov in zaradi varstva naših strank in poslovanja, lahko nadzorujemo in beremo  elektronsko pošto, poslano z našega strežnika.

Odklanjanje odgovornosti:

Zakon o lažnem predstavljanju iz  leta 1067 in Zakon o lažnem opisu nepremičnin iz leta 1991 (v skladu z zakoni Združenega Kraljestva):

Liberate Portfolio Solutions daje o sebi in prodajalcih nepremičnin iz svojega portfelja, katerih  predstavnik je, naslednja obvestila:

1) Podrobnosti  so navedene kot splošni pregled, izključno  kot smernice potencialnim kupcem, in ne pomenijo in niso del ponudbe ali pogodbe;

2) Vsi opisi, mere, fotografije, podatki o stanju in potrebna dovoljenja za uporabo in stanovanje in  druge podrobnosti so podani brez odgovornosti,  potencialni kupci pa naj se ne zanašajo na njih kot izjave ali predstavitev dejstev, temveč se morajo s pregledom ali kako drugače prepričati v njihovo točnost;

3) Vsa pogajanja se nanašajo na predmet pogodbe in ne vsebujejo DDV-ja in drugih davčnih osnov, razen če je to izrecno navedeno drugače;

4) Šteje se, da so podatki točni v trenutku njihovega zbiranja, pri čemer se lahko pozneje spremenijo MAPE: Načrti so objavljeni orientacijsko in samo za identifikacijo, tako da, čeprav se štejejo za točne, njihova točnost ni zagotovljena in ni del pogodbe.

5) Ta spletna stran in druge pravice intelektualne lastnine so glede njihove vsebine v izključni lasti družbe Liberate Portfolio Solutions.

Konkretni podatki

Šteje se, da so vsi podatki ,objavljeni na tej spletni strani, točniv času objave in da so bili zbrani dobronamerno. Liberate Portfolio Solutions ne more biti odgovorna za morebitne napake pred objavo uradnih pogodb.

Active Real Estate Portfolio Asset Management